OTT Multi Service

99.9 %

Gửi tin thành công

35 %

Chi phí được tiết kiệm

3

Cơ chế gửi tin linh hoạt

Đại lý

Phân phối chính thống của Zalo và Viber tại Việt Nam

99.9 %

Gửi tin thành công

35 %

Chi phí được tiết kiệm

3

Cơ chế gửi tin linh hoạt

Đại lý

Phân phối chính thống của Zalo và Viber tại Việt Nam