Hệ Sinh Thái

Dịch Vụ VietGuys

VietGuys với sự đa dạng dịch vụ tiếp thị di động sẽ đáp ứng nhu cầu, giải quyết mọi vấn đề cốt lõi của Khách hàng. Không chỉ là công cụ, VietGuys còn mang đến các giải pháp giúp doanh nghiệp tạo ra những kịch bản đa dạng, thu hút và hấp dẫn, truyền tải thông điệp từ nhãn hàng đến khách hàng một cách tối ưu nhất.

SMS

SMS Brandname là dịch vụ tin nhắn mà tên thương hiệu (ví dụ: HSBC, Samsung…) được hiển thị ở phần người gửi thay vì số điện thoại cá nhân thông thường.

Email

Hình thức Marketing trực tiếp sử dụng thư điện tử (Email). Kết nối, giao tiếp và truyền tải thông điệp trực tiếp từ nhãn hàng đến khách hàng hiệu quả.

Voice

Dịch vụ chuyển văn bản thành giọng nói có cảm xúc, có thể cá nhân hoá dành riêng cho từng khách hàng. Linh hoạt được thiết kế và lập trình theo yêu cầu của Nhãn hàng.


TALK TO
EXPERT
CALL US