Hệ Sinh Thái

Dịch Vụ VietGuys

VietGuys với sự đa dạng dịch vụ tiếp thị di động sẽ đáp ứng nhu cầu, giải quyết mọi vấn đề cốt lõi của Khách hàng. Không chỉ là công cụ, VietGuys còn mang đến các giải pháp giúp doanh nghiệp tạo ra những kịch bản đa dạng, thu hút và hấp dẫn, truyền tải thông điệp từ nhãn hàng đến khách hàng một cách tối ưu nhất.

Pango

Giải pháp được hợp tác thương mại giữa VietGuys và ByteTech. Trong đó, ByteTech giữ vai trò sở hữu và phát triển hệ thống nền tảng PangoCDP. VietGuys giữ vai trò phát triển thương mại, hỗ trợ giới thiệu và kết nối Khách hàng quan tâm sử dụng giải pháp PangoCDP - một trong những giải pháp trong hệ sinh thái của ByteTech.

Email

Hình thức Marketing trực tiếp sử dụng thư điện tử (Email). Kết nối, giao tiếp và truyền tải thông điệp trực tiếp từ nhãn hàng đến khách hàng hiệu quả.


TALK TO
EXPERT
CALL US