SMS Gateway

Cổng tin nhắn tương tác 2 chiều (8079, 6089…) là tổng đài cho phép người dùng cuối tương tác hai chiều với nhãn hàng thông qua tin nhắn. Theo đó, nhãn hàng có thể lập trình sẵn các kịch bản tương tác như nhắn tin đặt hàng, mua sản phẩm nhắn mã code trong bao bì để tích luỹ điểm/trúng thưởng, v.v…. Khi người dùng nhắn tin vào, hệ thống sẽ tự động tương tác và phản hồi tin nhắn cho người dùng cuối thông qua các kịch bản được lập trình sẵn.

Một số kịch bản điển hình:

  • Mua sản phẩm, nhắn mã code đi kèm để trúng thưởng
  • Nhắn tin tích luỹ điểm
  • Nhắn tin bình chọn, đăng ký
  • Nhắn tin kiểm tra hàng thật/giả

Mô hình cổng tin nhắn:

 

 

Chia sẻ dự án này