Mobile Solutions

Mobile Solutions là các giải pháp trên nền tảng thiết bị di động được lập trình riêng theo yêu cầu của từng doanh nghiệp nhằm phục vụ các hoạt động chăm sóc khách hàng, bán hàng, tiếp thị…

Các giải pháp điển hình VietGuys đã thực hiện

  • Hệ thống bảo hành điện tử cho Samsung, LG, Sony Ericsson.
  • Hệ thống cập nhật thông tin hợp đồng qua SMS cho công ty bảo hiểm
  • Hệ thống tự động cập nhật giao dịch chứng khoán qua SMS
  • Hệ thống quản lý bán hàng
  • Hệ thống tích luỹ điểm chuyên nghiệp
  • Và nhiều giải pháp khác

Chia sẻ dự án này