arrow right arrow right
VFC: Dịch vụ Top-up – Nạp tiền điện tử

VFC: Dịch vụ Top-up – Nạp tiền điện tử

vfc-sms-gateway

Mục tiêu:

Tăng doanh số thông qua việc khuyến khích Đại lý bán sản phẩm VFC

Cách thức thực hiện:

Đại lý sau khi mua sản phẩm VFC sẽ nhắn tin để tích luỹ điểm theo cú pháp: VFC [Mã sản phẩm] gửi 6089.

Khi nhận được tin nhắn trên, hệ thống sẽ thực hiện 3 bước:

  • Kiểm tra tính chính xác của Mã sản phẩm
  • Tích điểm cho Đại lý có tin nhắn và mã sản phẩm hợp lệ
  • Trao thưởng cho đại lý tích luỹ đủ điểm

Hình thức trả thưởng: tự động nạp tiền trực tiếp vào tài khoản điện thoại hoặc gửi tin nhắn chứa mã nạp tiền cho Đại lý.

Dịch vụ của VietGuys cho phép toàn bộ quá trình, từ ghi nhận, tích điểm, trả thưởng đều diễn ra một cách tự động. Đồng thời, một báo cáo online cập nhật theo thời gian thực cũng được cung cấp, giúp cho người quản trị của VFC có thể dễ dàng theo dõi, giám sát chương trình.

Kết quả:

Chương trình đã nhận được phản hồi khá tích cực từ phía Đại lý. Nếu trong tháng đầu tiên diễn ra chương trình, chỉ có gần 400 lượt top-up thì trong tháng thứ ba có đến hơn 1.500 lượt top-up cho đại lý.


CÁC DỰ ÁN KHÁC