Giá trị cốt lõi

TẦM NHÌN

Trở thành lựa chọn hàng đầu của khách hàng cho các giải pháp tiếp thị trên điện thoại di động, đặc biệt là SMS marketing và các giải pháp dành cho doanh nghiệp trên nền tảng di động.

SỨ MỆNH

Mang đến cho khách hàng các giải pháp tiếp thị trên di động tối ưu nhất nhằm giải quyết từng mục tiêu cụ thể của khách hàng chứ không đơn thuần chỉ cung cấp công cụ tiếp thị.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Đặt con người là trọng tâm

Chúng tôi tôn trọng và đánh giá cao các kiến thức, kỹ năng, và kinh nghiệm khác nhau của từng thành viên trong công ty. Chúng tôi đảm bảo rằng mọi đóng góp của nhân viên đều được coi trọng và xem xét thích đáng. Chúng tôi đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp nhân viên thành công và thăng tiến trong nghề nghiệp. Nếu họ thành công, công ty của chúng tôi sẽ thành công.

2. Chất lượng

Chúng tôi đặt chất lượng vào trung tâm của tất cả mọi thứ chúng tôi làm. Chúng tôi không bao giờ thỏa hiệp về chất lượng dịch vụ trong việc kiểm soát chi phí. Chúng tôi cố gắng để chuẩn hóa trong bất cứ điều gì chúng tôi làm.

3. Chính trực

Chúng tôi cam kết 100% làm những đúng vì lợi ích của khách hàng. Chúng tôi mong muốn xây dựng quan hệ chiến lược lâu dài với các khách hàng của mình.

4. Trung thực

Chúng tôi tin tưởng rằng trung thực là điều kiện tiên quyết cơ bản của một doanh nghiệp. Chúng tôi cởi mở và trung thực trong những gì chúng tôi nói và làm. Chúng tôi luôn tôn trọng đồng nghiệp, khách hàng và tất cả các bên liên quan.

5. Trách nhiệm

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm cho hành động của chính mình. Chúng tôi nhận thức được rằng mỗi quyết định của mình sẽ ảnh hưởng đến khách hàng như thế nào.

6. Sáng tạo và Đổi mới

Chúng tôi không bao giờ cho phép mình ngủ quên trên chiến thắng. Chúng tôi luôn phấn đấu để cải tiến và đón đầu công nghệ mới, nhằm hoàn thiện dịch vụ của mình.