arrow right arrow right
Tin nhắn đầu số

Tin nhắn đầu số

Khác với tin nhắn thương hiệu, Tin nhắn Đầu Số được gửi từ một trong số các đầu số dưới đây:

  • Đầu số 6xxx hoặc 8xxx (ví dụ 6788, 8034): Chất lượng gửi tin nhắn ổn định, độ nhận diện thương hiệu ở mức trung bình.
  • Đầu số di động cố định: khi gửi tin nhắn cho nhiều người, người dùng cuối sẽ nhận được tin nhắn từ một số di động duy nhất (ví dụ 0907300800, 0901800235). Loại hình tin nhắn này có chất lượng khá tốt và giúp tiết kiệm chi phí đến 50% so với tin nhắn thương hiệu. Độ nhận diện thương hiệu ở mức thấp.
  • Đầu số di động ngẫu nhiên: khi gửi tin nhắn cho nhiều người, mỗi người có thể nhận được một tin nhắn từ một đầu số khác nhau. Đây là loại tin nhắn có chi phí rẻ nhất, tuy nhiên độ ổn định thấp hơn các loại tin nhắn khác.

Chia sẻ dự án này