OTT-SMS

OTT-SMS là giải pháp kết hợp giữa hai loại tin nhắn: tin nhắn trên ứng dụng OTT (ví dụ: Viber, Zalo, Line…) và tin nhắn SMS Brandname, qua đó cho phép doanh nghiệp tận dụng tối đa ưu điểm của hai loại hình tin nhắn khi triển khai các chương trình SMS Marketing, tiếp cận tối đa khách hàng mục tiêu với chi phí tối ưu nhất.

Một số đặc điểm của tin nhắn OTT-SMS:

  • Tự động kiểm tra người dùng cuối đang dùng ứng dụng OTT nào để ưu tiên gửi tin nhắn qua OTT trước. Nếu gửi qua ứng dụng OTT không thành công, hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn qua Brandname SMS để đảm bảo 100% khách hàng nhận được thông tin.
  • Cho phép thiết lập nội dung khác nhau cho từng kênh, vừa tận dụng được ưu thế của hai kênh, vừa tiết kiệm chi phí.
  • Sender name trên tin nhắn OTT sẽ có logo của nhãn hàng và được Viber xác thực trước khi gửi tin.
  • Tin nhắn OTT hỗ trợ lên đến 1.000 kí tự, nội dung có dấu, nội dung đa phương tiện (hình động, ảnh…) và cho phép tương tác 2 chiều (nhấn để tải, nhấn để mua, nhấn để đăng ký…)
  • Tiết kiệm chi phí gửi tin nhắn từ 20-40% so với tin nhắn thông thường.
  • Báo cáo theo thời gian thực với các trạng thái: đã gửi, đã xem, tỷ lệ click vào link,…

Chia sẻ dự án này