arrow right arrow right
Mobile Ad Networks

Mobile Ad Networks

Với dịch vụ Mobile Ad Networks của VietGuys, các chiến dịch quảng cáo của Nhãn hàng sẽ được truyền tải đến khách hàng mục tiêu thông qua nhiều nhà cung cấp trong nước và quốc tế.

Đặc điểm:

  • Hình thức tính phí đa dạng: CPC, CPI, CPM, CPA,…
  • Báo cáo trên thời gian thực
  • Hỗ trợ theo dõi đối tác thứ 3 (phụ thuộc vào từng ad network)
  • Hiển thị quảng cáo trên môi trường mobile web và ứng dụng.

Đối tác:

mobilead

Chia sẻ dự án này