Email Marketing

Email Marketing là hình thức marketing trực tiếp sử dụng thư điện tử (email) làm phương tiện truyền tải thông tin đến khách hàng tiềm năng hoặc để chăm sóc khách hàng hiện tại.

Một số đặc điểm của Email Marketing:

  • Truyền tải thông điệp đến khách hàng mục tiêu nhanh chóng với chi phí thấp hơn nhiều so với các công cụ khác.
  • Thống kê chi tiết: Thời gian bắt đầu và kết thúc, tổng số email được gửi đi, tỷ lệ người mở email, tỷ lệ người nhấp chuột (click) vào đường dẫn (link) trong nội dung email, tỷ lệ người chuyển tiếp (forward) nội dung email cho người khác, thời gian mở email nhiều nhất, tỷ lệ huỷ/ đăng ký nhận email (unsubscribe), tỷ lệ email bị từ chối (bounced rate)
  • Có thể chủ động đặt lịch hẹn ngày giờ gửi thư, nội dung email có thể được cá nhân hoá
  • Có thể thiết lập các kịch bản auto-trigger để tự động kích hoạt các chiến dịch tiếp theo. Ví dụ tự động gửi SMS hoặc 1 email nội dung B sau X ngày sau khi khách hàng đã mở email nội dung A…

Ưu điểm của dịch vụ Email Marketing do VietGuys cung cấp:

  • Miễn phí một số mẫu thiết kế email
  • Miễn phí kiểm tra địa chỉ email trước mỗi chiến dịch, nhằm loại bỏ email “chết” ra khỏi danh sách, tăng tỷ lệ mở email
  • Tư vấn và cung cấp miễn phí công cụ giúp tối ưu hoá tỉ lệ mở cho từng chiến dịch
  • Hỗ trợ thiết kế mẫu email marketing chuẩn
  • Hỗ trợ kết nối SMTP
  • Hỗ trợ tích hợp công cụ Google Analytics để theo dõi hiệu quả của từng chiến dịch

 

Chia sẻ dự án này