arrow right arrow right
Các dịch vụ khác

Các dịch vụ khác

1. Mobile/ Email Verification

Dịch vụ Mobile/Email Verification giúp kiểm tra tình trạng của một số điện thoại hoặc một địa chỉ email còn được sử dụng hay không, qua đó giúp tập dữ liệu khách hàng luôn “sạch”, mới, tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả cho chiến dịch.

Lợi ích của dịch vụ Verification:

  • Giữ dữ liệu email/ số điện thoại luôn trong tình trạng tốt
  • Tỉ lệ gửi tin nhắn hoặc email thành công cao hơn
  • Tiết kiệm chi phí cho các đợt gửi tin nhắn hoặc email của bạn.

Ví dụ: bạn có 100k số điện thoại khách hàng, 10% số điện thoại không còn sử dụng tương ứng 10,000 số. Lần gửi tin nhắn đầu tiên, bạn hoàn toàn phí tiền cho 10,000 tin nhắn này vì tất cả các tin nhắn đều bị nhà mạng thu phí trong khi tin nhắn không gửi đi thành công vì số điện thoại không còn được sử dụng. Như vậy, bạn tốn 750 VND/SMS x 10.000 SMS = 7.500.000 VND. Nếu bạn gửi 10 lần trong 1 năm, bạn lãng phí 75.000.000 VND. Đó là một chi phí không hề nhỏ.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ về dịch vụ này!

Chia sẻ dự án này