arrow right arrow right
Vietnam Motor Show 2017

Vietnam Motor Show 2017

case-study-vietnam-motor-show

Mục tiêu:

  • Quảng bá cho sự kiện triển lãm Motor lớn nhất trong năm là Vietnam Motor Show 2017, thu hút càng nhiều người tham dự càng tốt
  • Thu hút người tham dự là thuộc đối tượng có thu nhập cao

Cách thức:

  • Chạy banner quảng bá sự kiện trên hệ thống Wifi miễn phí tại sân bay và các chuỗi café cao cấp tại Q1, Q3, Q7.
  • Thời gian chạy chương trình: 1 tuần trước sự kiện và 02 ngày đầu sự kiện.

Kết quả:

  • Click-thru-rate đạt 47-55%

 


CÁC DỰ ÁN KHÁC