arrow right arrow right
VFC: Nhắn tin tích luỹ điểm

VFC: Nhắn tin tích luỹ điểm

vietguys-case-study-vfc-sms-gateway

Cách thức:

  • Với mỗi sản phẩm đại lý mua về, đại lý sẽ nhận được một số điểm nhất định. Khi tích luỹ đủ điểm, đại lý sẽ được tham gia rút thăm may mắn tự động.
  • Kết quả sẽ được gửi trực tiếp vào số điện thoại của đại lý và đại diện bán hàng.
  • Hệ thống báo cáo theo dõi chi tiết toàn bộ quá trình tích luỹ điểm của đại lý và số lượng quà tặng trúng thưởng.

CÁC DỰ ÁN KHÁC