arrow right arrow right
Triumph: Truyền cảm hứng – Gợi đam mê

Triumph: Truyền cảm hứng – Gợi đam mê

Triumph

Mục đích: Thúc đẩy doanh số bán hàng cho bộ sưu tập mới – Memory Cushion

Cách thức:

  • Khách hàng và đại lý mua sản phẩm bất kỳ và nhắn Triumph_Số hoá đơn để tham gia rút thăm nhanh

Kết quả:

  • Có hơn 18.000 tin nhắn tham gia chương trình. Chiến dịch tạo được hiệu ứng lan truyền tốt tại HCM và HN.

CÁC DỰ ÁN KHÁC