arrow right arrow right
Tối ưu hóa triển khai chương trình tặng thưởng đến Khách hàng cuối ngành Nông nghiệp

Tối ưu hóa triển khai chương trình tặng thưởng đến Khách hàng cuối ngành Nông nghiệp

Mục tiêu: Với chiến lược lâu dài để tạo tập khách hàng trung thành ngành Nông dược, Tập đoàn Lộc Trời triển khai nhiều chiến dịch chăm sóc khách hàng, đặc biệt là xây dựng App nội bộ để tạo cổng giao tiếp riêng giữa Lộc Trời và nông dân.

Ý tưởng triển khai:

– Khuyến khích sử dụng App bằng cách tổ chức chương trình trả thưởng

– Đối với các khách hàng chưa có thói quen dùng App, chương trình tiếp cận trên kênh phổ biến: SMS

– Thông qua kết nối API để nạp tiền thưởng đến Nông dân

Kết quả đạt được:

– Hàng triệu lượt trả thưởng dành cho Nông dân

– Nông dân tham gia hưởng ứng chương trình tích cực hơn

– Tăng số lượng Nông dân sử dụng App


CÁC DỰ ÁN KHÁC