arrow right arrow right
Tiết kiệm 40% chi phí cho hoạt động xác minh người dùng với giải pháp Voice OTP

Tiết kiệm 40% chi phí cho hoạt động xác minh người dùng với giải pháp Voice OTP

Mục tiêu: Hoạt động thanh toán, mua sắm, tạo tài khoản trực tuyến ngày càng phát triển mạnh đã đặt ra bài toán tối ưu hóa chi phí và chất lượng cho các giải pháp xác minh người dùng như OTP. Với quy mô hơn 43,16 triệu lượt truy cập website/tháng, Shopee đặt ra mục tiêu tốt ưu hóa chi phí cho hoạt động này, đồng thời vẫn đảm bảo tính bảo mật và tốc độ nhận OTP đến khách hàng cuối

Triển khai:

– Sử dụng Voice OTP kết hợp SMS OTP

– Hệ thống dựa vào thuật toán thông minh xác định thời điểm người dùng sẽ nhận Voice hay SMS phụ thuộc vào kiểm soát rủi ro và chi phí

Kết quả:

– Đảm bảo trải nghiệm người dùng khi sử dụng các dịch vụ cần xác minh người dùng

– Tăng hàng triệu phút gọi mỗi tháng

– Tiết kiệm chi phí 30-40% dành cho hoạt động OTP

Các Nhãn hàng khác đã triển khai chương trình tương tự: BeGroup, AirPay, Garena


CÁC DỰ ÁN KHÁC