arrow right arrow right
Thiên Hoà: Voice Service

Thiên Hoà: Voice Service

  • Tư vấn Thiên Hoà triển khai call center nhằm hỗ trợ khách hàng hiệu quả nhất
  • Triển khai một Call Center với công suất 30 đại lý trong và ngoài nước
  • Ứng dụng công nghệ cao cho việc chăm sóc khách hàng
  • Triển khai Contact Center chuẩn cho tất cả chi nhánh Thiên Hoà
  • Hotline: 18001560

CÁC DỰ ÁN KHÁC