arrow right arrow right
Syngenta: Partner Grow

Syngenta: Partner Grow

syngenta-logo

Mục tiêu:

  • Tăng doanh số, khuyến khích đại lý mua hàng
  • Xây dựng hình ảnh thương hiệu: Phong cách, hợp xu hướng và năng động

Cách thức:

  • Các đại lý nhắn tin: sản phẩm gửi 8027 để tích luỹ điểm
  • Phần thưởng là các thẻ điện thoại trả trước, giá trị tuỳ theo số điểm mà đại lý tích luỹ được

Kết quả:

  • Tăng doanh số bán hàng
  • Tăng mức độ nhận biết

CÁC DỰ ÁN KHÁC