arrow right arrow right
Sony Ericsson W-series

Sony Ericsson W-series

sony ericsson

Mục tiêu:

  • Tăng nhận thức của khách hàng đối với sản phẩm điện thoại di động dành cho tầng lớp trung lưu đầu tiên – Sony W205
  • Tạo ra một chiến dịch hiện đại, dựa trên công nghệ cao, từ đó thuận tiện trong việc quản lý khối lượng bán hàng cũng như tăng cường hình ảnh thương hiệu cao cấp.

Cách thức:

  • Sony và VietGuys cùng nỗ lực tạo một hệ thống tin nhắn tiên tiến.
  • Nhà phân phối và đại lý của Sony nhắn tin vào đầu số ngắn của VietGuys để đăng ký số may mắn của họ.
  • Người tham dự chương trình càng nhắn nhiều tin thì cơ hội trúng được giải thưởng hàng tuần càng cao.
  • Nhà phân phối và đại lý sẽ được thông tin trực tiếp hoặc truy cập website chương trình để xem thể lệ chương trình.

CÁC DỰ ÁN KHÁC