arrow right arrow right
Samsung e-Warranty

Samsung e-Warranty

samsung

Cách thức:

  • Quản lý sản phẩm từ phân phối, đại lý, cửa hàng đến người dùng cuối
  • Theo dõi tình hình bán hàng toàn quốc
  • Thực hiện các chiến dịch quảng bá cho các sản phẩm có doanh số thấp
  • Kích hoạt bảo hành điện tử
  • Chăm sóc khách hàng

CÁC DỰ ÁN KHÁC