arrow right arrow right
Saigon Securities SMS System

Saigon Securities SMS System

case-study-ssi-2

Hệ thống tin nhắn chứng khoán

Mục tiêu:

  • Cập nhật trạng thái giao dịch theo thời gian thực cho nhà đầu tư
  • Luôn giữ liên lạc với các nhà đầu tư và tăng sự tiện lợi đồng thời nhấn mạnh hình ảnh thương hiệu hiện đại

Cách thức:

  • Khách hàng đăng ký nhận thông báo khi kết thúc giao dịch
  • SSI cập nhật thông báo cho khách hàng
  • Khách hàng có thể nhắn tin vào cổng tin nhắn để tra cứu tài khoản
  • SSI gửi tin nhắn nhân các dịp đặc biệt để chăm sóc khách hàng

 


CÁC DỰ ÁN KHÁC