arrow right arrow right
Johnnie Walker – Nhắn tin tích luỹ điểm

Johnnie Walker – Nhắn tin tích luỹ điểm

case-study-johnnie-walker

Mục đích:

  • Xây dựng hệ thống tích luỹ điểm trung thành, trong đó khách hàng, cửa hàng và PG tương tác với hệ thống chỉ thông qua một kênh duy nhất – SMS.

Cách thức:

  • Mỗi sản phẩm có một mã số phân biệt. Khi mua hàng, khách hàng sẽ tích luỹ được số điểm tuỳ thuộc từng sản phẩm bằng cách nhắn tin:
    CD Customer_MaSanPham_MaCuaHang_code gửi 8027
  • Khi đạt được các mức điểm 20, 50, 100 điểm, tin nhắn sẽ tự động được gửi cho khách hàng, thông báo khách hàng đổi điểm thưởng lấy các sản phẩm tương ứng.
  • Các PG đổi điểm cho khách hàng bằng cách nhắn tin:
    DT Customer_MaCuaHang_MaSanPham_code gửi 8027

CÁC DỰ ÁN KHÁC