arrow right arrow right
Hội thảo số Vietnam CEO Forum

Hội thảo số Vietnam CEO Forum

vietguys-case-study-clients

Cách thức thực hiện:

1. Theo dõi nội dung sự kiện

Với www.hoithaoso.com,tất cả các thông tin và thời gian của sự kiện được trình bày rõ ràng ngay sau người dùng nhập mã code tham dự.

agenda-hoi-thao-so

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Khảo sát ý kiến


Nhà tổ chức sự kiện tự tạo các bảng khảo sát để người tham dự có thể tham gia trả lời tại bất cứ thời điểm nào của chương trình.

Chức năng khảo sát được sử dụng để kiểm tra kết quả sau các buổi huấn luyện của doanh nghiệp và xuất kết quả thống kê file excel sau sự kiện.cau-hoi-khao-sat-hoi-thao-so

3. Gửi ý kiến và câu hỏi

Hội thảo số giúp khán giả dễ dàng trình bày ý kiến hoặc đặt câu hỏi của mình trong khi nghe mà không cần phải đợi đến phần Hỏi đáp.

Hoi-thao-so


CÁC DỰ ÁN KHÁC