arrow right arrow right
Enfa, MeadJohnson: Nhắn tin tích luỹ điểm

Enfa, MeadJohnson: Nhắn tin tích luỹ điểm

case-study-mead-johnson

Cách thức triển khai:

  • Khách hàng mua sản phẩm và nhắn mã số bí mật trên nắp lon để tích luỹ điểm. Khi đạt được mức điểm nhất định, khách hàng sẽ được thông báo để đổi điểm thành quà.
  • Tin nhắn chăm sóc khách hàng: gửi tin nhắn đến khách hàng, chúc mừng sinh nhật hoặc các dịp đặc biệt.

CÁC DỰ ÁN KHÁC