arrow right arrow right
Email Marketing: ACB

Email Marketing: ACB

vietguys-acb-logo

ACB là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam, với hệ thống mạng lưới chi nhánh rộng khắp và hơn 9.000 nhân viên làm việc, với nhiều loại hình sản phẩm, dịch vụ đa dạng. ACB luôn khẳng định vị thế của một Ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam trong suốt hơn 21 năm hình thành và phát triển.

VietGuys hân hạnh được ACB tin tưởng thực hiện các chiến dịch Email Marketing đến khách hàng của ACB.

 


CÁC DỰ ÁN KHÁC