arrow right arrow right
Dutch Lady – Học cùng bé

Dutch Lady – Học cùng bé

case-study-dutch-lady-jpeg-2

Mục tiêu:

  • Hỗ trợ các kênh truyền thống TVC, trực tuyến…
  • Kêu gọi khách hàng tham gia chương trình “Học cùng bé” bằng việc trả lời các câu hỏi của chương trình

Cách thức:

  • Gửi tin nhắn đến cá nhân nhằm quảng bá và mời khách hàng truy cập website tham gia chương trình

Kết quả:

  • Tăng độ nhận biết thương hiệu cũng như lượt truy cập vào website nhãn hàng
  • Củng cố mối quan hệ giữa thương hiệu và khách hàng

CÁC DỰ ÁN KHÁC