arrow right arrow right
Closeup: “Thành Phố Thơm Mát”

Closeup: “Thành Phố Thơm Mát”

CloseUp

Mục tiêu:

Thu hút và hướng người dùng truy cập website của chương trình thông qua hình thức Nhắn để thắng.

Cách thức:

  • Khách hàng mua sản phẩm CloseUp và nhắn tin mã bí mật bên trong hộp đến 8027.
  • Các mã có thể tham gia: rút thăm nhanh, rút thăm hàng ngày và rút thăm giải thưởng lớn cuối chương trình là một chiếc Kia Morning Cars.

Kết quả:

  • Trong vòng 1 tháng diễn ra chương trình, có hơn 170.000 tin nhắn tham gia.
  • Sau khi chương trình kết thúc, vẫn có hơn 1.000 tin nhắn gửi tới tham gia chương trình mỗi ngày.

CÁC DỰ ÁN KHÁC