arrow right arrow right
Castrol BP: Cờ Lê Vàng

Castrol BP: Cờ Lê Vàng

co-le-vang-case-study

Mục đích: Dùng SMS như công cụ chính để khởi động và thu hút các thợ máy tham gia cuộc thi ‘Cờ Lê Vàng’

Cách thức:

  • Hế thống sẽ gửi lời mời đến các thợ máy: để tham gia nhắn CLV2011 gửi 8027
  • Ngay khi đăng ký xong, câu hỏi trắc nghiệm đầu tiên được gửi tới điện thoại các thợ máy
  • Sau 15 câu trắc nghiệm thợ máy nào có nhiều câu trả lời đúng và nhanh nhất sẽ được tham gia rút thăm trúng thưởng và vào vòng trong

Kết quả:

  • Chương trình thu hút được hơn 10.000 thợ máy khắp đất nước Việt Nam tham dự

CÁC DỰ ÁN KHÁC