arrow right arrow right
Blink J.S.C – Friesland Campina – Friso Brand

Blink J.S.C – Friesland Campina – Friso Brand

vietguys-case-study-clients

Cách thức:

  • Tư vấn cho Friso triển khai call center để hỗ trợ cho nhãn hàng và chiến lược của công ty
  • Quản lý chiến lược tiếp thị trực tiếp cho Dutch Lady IFT
  • Ứng dụng công nghệ cao cho việc chăm sóc khách hàng
  • Tuyển dụng và đào tạo kỹ năng mềm cho đội ngũ bán hàng

CÁC DỰ ÁN KHÁC