07
Jul

Robots tìm kiếm trong quảng cáo google, bing

Danh sách Robots tìm kiếm trong quảng cáo google, bing, … được chia theo 4 nhóm chính: Google (top như thường lệ), MSN, Alexa, Yahoo, Ask.

 Google Search  Googlebot/2.1 (http://www.google.com/bot.html)
 Google Search  Googlebot/2.1 (http://www.googlebot.com/bot.html)
 Google Image Search  Googlebot-Image/ 1.0
 Google Image Search  Googlebot-Image/ 1.0 (http://www.googlebot.com/bot.html)
 MSN Search  msnbot/x.xx (http://search.msn.com/msnbot.htm)
 MSN Search  MSNBOT/0.xx (http://search.msn.com/msnbot.htm)
 MSN Media Search Robot  msnbot-media/ 1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
 Windows Live Product Search  msnbot-Products/ 1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
 Microsoft Search for Mobiles  MSNBOT_Mobile MSMOBOT Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 4.02;Windows CE; Default)
 Alexa / The Internet Archive  ia_archiver
 Alexa / The Internet Archive  ia_archiver-web.archive.org
 Alexa / The Internet Archive  ia_archiver/ 1.6
 Yahoo Blog Search  Yahoo-Blogs/v3.9 (compatible; Mozilla 4.0; MSIE 5.5; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/crawling/crawling-02.html)
 Yahoo Multimedia Search  Yahoo-MMAudVid/ 1.0 (mms dash mmaudvidcrawler dash support at yahoo dash inc dot com)
 Yahoo Product Search  YahooSeeker/ 1.0 (compatible; Mozilla 4.0; MSIE 5.5; http://help.yahoo.com/help/us/shop/merchant/)
 Yahoo Product Search  YahooSeeker/ 1.0 (compatible; Mozilla 4.0; MSIE 5.5; http://search.yahoo.com/yahooseeker.html)
 Yahoo Product Search  YahooSeeker/ 1.1 (compatible; Mozilla 4.0; MSIE 5.5; http://help.yahoo.com/help/us/shop/merchant/)
 Alexa/Teoma Search  Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves)
 Alexa/Teoma Search  Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma)
 Alexa/Teoma Search  Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; http://about.ask.com/en/docs/about/webmasters.shtml)

Các bạn cũng nên tham khảo thêm tại: http://www.user-agents.org/

Tags: , , ,

Simon
My namecard: dosangminh.com

5 Comments for this entry

lapmangcmc
November 19th, 2012 on 10:48 PM

chia sẻ thu vị của admin thật sự tuyệt. vậy gg có hay thay đổi k

money
November 19th, 2012 on 10:53 PM

nhiều thay đổi quá..

lap mang cmc
November 20th, 2012 on 2:46 PM

cái này hữu ích đây, thank ad nhé.

ftth viettel
November 22nd, 2012 on 12:53 AM

Bảng này rất chi tiết đây, hay lắm hi

Cap Quang CMC
December 14th, 2012 on 9:35 AM

tìm mãi mới thấy cái bảng như thế này. thank nhé, bài viết hay lắm